Odszkodowanie i zadośćuczynienie – to nie to samo!

Utworzono: 18 sierpnia 2014r.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie – to nie to samo!

W wielu materiałach z jakimi spotykamy się w sieci, pojęcia „zadośćuczynienie” i „odszkodowanie” są nagminnie mylone, a niekiedy używane zamiennie. W praktyce, różnice między nimi są znaczne, a ich nieznajomość może narazić nas na poważne straty. O odszkodowaniu możemy mówić w przypadku gdy poniesiona szkoda ma charakter materialny i można ją wycenić, z kolei zadośćuczynienie może zostać przyznane w przypadku tzw. krzywdy, czyli szkody o charakterze niematerialnym. Może być to zatem rekompensata za doznane cierpienie fizyczne, degradację stanu zdrowia czy naruszenie dóbr osobistych.

Czytaj cały artykuł: http://bit.ly/1BjhHx6