Najwyższy poziom ochrony danych osobowych w EuCO potwierdzony!

certyfikat-business-6-www

Utworzono: 13 czerwca 2013r.

Najwyższy poziom ochrony danych osobowych w EuCO potwierdzony!

Zagadnienia związane z ochroną danych stanowią jeden z najwyższych priorytetów w działalności  Europejskiego Centrum Odszkodowań.

Dlatego też, w celuzagwarantowania właściwej ochrony danych osobowych naszych Klientów, Europejskie Centrum Odszkodowań uzyskało certyfikat ochrony danych osobowychprzyznany przez PDP Group (Personal Data Protection Group).

PDP Group zrzesza uznane autorytety w dziedzinie ochrony danych. Powstała z inicjatywy osób należących do kręgów wywodzących się z Biura GeneralnegoInspektora Ochrony Danych Osobowych, takich jak  Michał Serzycki – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w latach 2006-2010.

Certyfikat wydawany jest po przeprowadzeniu audytu potwierdzającego, że podmiot ubiegający się o niego przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami oochronie danych osobowych.

Certyfikaty PDP potwierdzone przez niezależną grupę ekspertów wprowadzają w obszar ochrony danych osobowych nową jakość i powodują przeniesienie sposobu przetwarzania tych danych na najwyższy poziom. Otrzymany przez EuCO certyfikat „Business Certificate”, potwierdza stosowanie przez Europejskie Centrum Odszkodowań zgodnych z przepisamistandardów podczas gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych we wszystkich aspektach i obszarach przetwarzania tych danych.

certyfikat-business-6-www

Tym samym EuCO stało się pierwszym podmiotem w branży odszkodowawczej mogącym zapewnić najwyższy, zgodny z obowiązującym stanem prawnym poziom bezpieczeństwadanych osobowych swoich Klientów, potwierdzony przez niezależną grupę ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych. Oznacza to także wyższy poziom zaufania w relacjach pomiędzy EuCO a naszymi Klientami.