Najmłodszy Dyrektor Regionalny w strukturach EuCO – awans Pana Patryka Nietubycia