nabycie akcji

NABYCIE AKCJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. poinformował o transakcjach nabycia 4604 akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Lewandowskiego.

Raport bieżący nr 03/2012
Data sporządzenia 2012-01-17
Raport bieżący nr 03/2012
Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.
Temat: Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

TREŚĆ RAPORTU

Podstawa prawna ogólna :

art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 16 stycznia 2012 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż Prezes Zarządu – Pan Krzysztof Lewandowski zawarł w dniach od 21.11.2011r. do 13.01.2012r. transakcje nabycia akcji Spółki, których wykaz znajduje się w Załączniku do niniejszego raportu.

Wszystkie transakcje zakupów dokonane zostały od 21.11.2011r. do 13.01.2012r. roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji wchodząca w skład organu zarządzającego spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. wyraziła zgodę na opublikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prokurent

Jolanta Zendran