medal europejski – ODSZKODOWANIA za WYPADEK, ODSZKODOWANIE, odzyskiwanie i dochodzenie odszkodowań, Europejskie Centrum Odszkodowań, EuCO.pl

medal

MEDAL EUROPEJSKI DLA EUCO

Szanowni Państwo,

Decyzją Komisji Weryfikującej tegorocznej edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów i Usług Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Otrzymało prestiżową nagrodę:

MEDAL EUROPEJSKI 

Za dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody. Zgodnie z ideą Medalu Europejskiego, w XXIII edycji wyróżnione zostały wyroby i usługi, których jakość odpowiada standardom europejskim.  
Celem przedsięwzięcia jest upublicznienie przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania. 

medal

Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli jest organizatorem tego niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia pod nazwą – Medal Europejski. Celem tego przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

medal-europejski cert