Mecenas Joanna Smereczańska-Smulczyk o próbach regulacji rynku odszkodowań.