Mecenas Joanna Smereczańska-Smulczyk o próbach regulacji rynku odszkodowań.

Puls Biznesu nr 9/2017 z dnia 2017-01-13 pisze o dyskusji na temat regulacji rynku odszkodowań, za którą lobbują przedstawiciele firm ubezpieczeniowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe winią za drastyczny wzrost cen polis komunikacyjnych  rosnące wypłaty za szkody osobowe. Zdaniem branży odszkodowawczej podwyżki są wynikiem zakończenia długotrwałej wojny cenowej pomiędzy ubezpieczycielami a sama regulacja rynku odszkodowań pozwoliłaby ubezpieczycielom na dalsze ograniczenie wielkości wypłacanych odszkodowań i nie  służyłaby poszkodowanym.

„Polskie prawo kładzie nacisk na indywidualną ocenę każdej sprawy. Tabela narzuci wysokość świadczeń, uprości ocenę, ale jednocześnie doprowadzi do tego, że osoby poszkodowane nie otrzymają w pełni należnych im świadczeń” – podkreśla Joanna Smereczańska-Smulczyk, Prezes Kancelarii Radców Prawnych Europejskiego Centrum Odszkodowań i jednocześnie prezes Ogólnopolskiej Izby Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych.