„Maja w ogrodzie” Dyrektora Generalnego EuCO Marka Prucnala.