Link4 i Gothaer ukarane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Utworzono: 17 grudnia 2014r.

Link4 i Gothaer ukarane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

100 000 zł i 25 000 zł, tyle będą musiały zapłacić kolejno Gothaer TU i Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego.

Oficjalny komunikat głosi, że kary zostały nałożone za „za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu”

Więcej informacji: http://bit.ly/1GPlrq0