Komentarze do uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej zadośćuczynień za za zakłócone relacje.

Money.pl i Subiektywnie o finansach komentują uchwałę Sądu Najwyższego dotyczącą zadośćuczynień za za zakłócone relacje, do której uchwalenia przyczyniliśmy się:

✅”Jedna decyzja tysiącom rodzin otwiera furtkę do domagania się pieniędzy za bezpowrotnie zniszczone życie. Wciąż będą decydować o tym sądy, ale teraz mają jasną wskazówkę. I na pewno będą się nią zasłaniać.

Dotychczas rodziny osób poszkodowanych mogły liczyć jedynie na odszkodowanie, które pokrywa np. dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Teraz mogą walczyć też o zadośćuczynienie np. za brak możliwości bycia wychowanym przez zdrowego ojca czy matkę. To swego rodzaju pieniądze za zerwane więzi”
https://bit.ly/2H8sPpm

✅”Rozjaśnienie sytuacji powoduje trzy skutki, w tym dwa dobre. Po pierwsze: firmy ubezpieczeniowe rzadziej będą stawały okoniem i szły w zaparte. Nawet jeśli między rodziną a ubezpieczycielem będzie spór co do tego ile się należy (np. 2000 zł za każdy miesiąc, mniej czy więcej), to łatwiej będzie dojść do ugody, bo ubezpieczyciel nie będzie miał nadziei, że w sądzie jakimś cudem się wybroni.

Drugi skutek to fakt, że zapanuje sprawiedliwość. Jeśli ktoś zniszczy komuś życie i czyni to komplikacje dla całej rodziny ofiary – należy się jakaś rekompensata.”
https://bit.ly/2H5Ubfy