Kolejny rekord EuCO. Firma wypłaci Akcjonariuszom 3,58 zł dywidendy na akcję za 2015 rok!

Uchwała podjęta podczas wczorajszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyniosła ostateczne potwierdzenie tego, o czym wspominaliśmy kilka miesięcy temu. Zgodnie z rekomendacją Zarządu, za rok obrotowy 2015 do akcjonariuszy trafi niemal 20,05 mln zł dywidendy, co daje 3,58 zł dywidendy na akcję. Przypomnijmy, że rok 2015 EuCO zakończyło z przychodami rzędu 92 mln zł i zyskiem na poziomie 22 mln zł, śrubując tym samym kolejny rekord z rzędu.

Dzień dywidendy ustalono na 25 sierpnia 2016 roku, z kolei dzień wypłaty dywidendy przypada na 8 września 2016 roku.

Szczegóły dostępne na: http://bit.ly/28RU71m