Kolejny rekord EuCO. Firma wypłaci Akcjonariuszom 3,58 zł dywidendy na akcję za 2015 rok!