Kolejny przełomowy wyrok dla Klientów EuCO – rodzeństwa Poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym

Dzięki nieustannym staraniom EuCO, Sąd Okręgowy w Lublinie orzeczeniem z maja br. kolejny raz potwierdził prawo do zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej wynikającej ze stanu zdrowia Poszkodowanego i przyznał na rzecz brata i dwóch sióstr Poszkodowanego zadośćuczynienie w kwotach odpowiednio: 26 000 zł, 24 000 zł i 22 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. EuCO informowało wcześniej o zadośćuczynieniu w wysokości 100 000 zł, jakie zostało przyznane matce Poszkodowanego za zakłócone relacje.

Przypomnijmy, iż sprawa dotyczy następstw wypadku komunikacyjnego, w którym brat roszczących doznał poważnych obrażeń ciała i w ich wyniku znajduje się w stanie wegetatywnym. W związku ze stanem zdrowia Poszkodowanego, także jego rodzeństwo musiało przeorganizować swoje życie. Od wypadku życie całej rodziny skupiło się na codziennej opiece nad Poszkodowanym i jego potrzebach.  Nasi Klienci zmuszeni są radzić sobie z nowymi obciążającymi ich okolicznościami, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie. Opieka nad Poszkodowanym jest dla nich wyczerpująca fizycznie, zaś stały kontakt z niepełnosprawnym bratem wpływa negatywnie na ich stan emocjonalny.

Osoby, które chcą uzyskać zadośćuczynienie muszą udowodnić, że wypadek i choroba najbliższej osoby zniszczyły dotychczasowe relacje rodzinne (np. utrata możliwości wychowywania zdrowego dziecka i nawiązania z nim normalnych relacji, utrata możliwości spełniania się w roli rodzica, małżonka, rodzeństwa). Poszkodowany w wypadku musi mieć bardzo duży uszczerbek na zdrowiu, który uniemożliwia jego rodzinie normalne funkcjonowanie, np.: niedowład czterokończynowy, niedowład połowiczy, encefalopatia pourazowa, porażenie mózgowe. Zadośćuczynienie za zakłócone relacje między osobami najbliższymi z powodu trwałej i poważnej niepełnosprawności poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym jest świadczeniem niezależnym od odszkodowania za szkody na zdrowiu i wypłacane jest osobno.

W przedmiotowej sprawie, dzięki Europejskiemu Centrum Odszkodowań SA, rodzina Poszkodowanego, rodzeństwo i matka, otrzymała dodatkowe 172 tysiące zł, niezależnie od wypłaconego wcześniej odszkodowania.

Wyrok ten jest kolejnym sukcesem EuCO, udowadniającym, że nasze motto „Zawsze po Twojej stronie” jest dla nas zawsze żywym drogowskazem.