Joanna Smereczańska-Smulczyk prezes OIPiPFO”Pomoc Poszkodowanym” dla Money.pl.