Jeżeli wystąpi szkoda należy bezzwłocznie zawiadomić Policję – w przypadku