Jeżeli wystąpi szkoda należy bezzwłocznie zawiadomić Policję – w przypadku

Jeżeli wystąpi szkoda należy bezzwłocznie zawiadomić Policję – w przypadku:

  • kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części,
  • poważnej szkody w pojeździe,
  • wypadku z ofiarami w ludziach,
  • kradzieży dowodu rejestracyjnego lub kluczyków pojazdu.