Jak należycie udokumentować okoliczności zimowego wypadku?

Utworzono: 22 stycznia 2014r.

Jak należycie udokumentować okoliczności zimowego wypadku?

Jak należycie udokumentować okoliczności zdarzenia, gdy szkoda osobowa (np. uszczerbek na zdrowiu czy rozstrój zdrowia) powstała na skutek poślizgnięcia się albo potknięcia na chodniku, który nie został w sposób właściwy odśnieżony lub utrzymany przez zobowiązany do tego podmiot?

Na to pytanie odpowiada Pani Joanna Smereczańska-Smulczyk, dyrektor Kancelarii Radców Prawnych EuCO. Przeczytaj artykuł:

http://tnij.org/prawopl
http://tnij.org/telegraf