ISTOTNE RELACJE!

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w dniu 27 marca 2018 r. podjął uchwałę o możliwości roszczenia o zadośćuczynienie po stronie osób najbliższych poszkodowanemu, który wprawdzie przeżył wypadek, lecz doznał ciężkich i trwałych obrażeń, skutkujących np. długotrwałą śpiączką czy stanem wegetatywnym.

Uchwała SN otwiera możliwość otrzymania wysokich świadczeń tysiącom rodzin, których życie i relacje rodzinne zostały zniszczone, wskutek tragicznego wypadku komunikacyjnego ich bliskiej osoby.
Dotychczas o zadośćuczynienie mogli starać się wyłącznie najbliżsi śmiertelnych ofiar wypadków.
Uchwała Sądu Najwyższego, potwierdza dotychczasowe stanowisko EuCO i starania Kancelarii w dochodzeniu tego rodzaju roszczeń przed Sądami Powszechnymi i Sądem Najwyższym.

 

Sąd uznał, że bardzo zły i nierokujący poprawy stan zdrowia poszkodowanego w wypadku, narusza prawo do niezakłóconego życia rodzinnego oraz prawo utrzymania typowej więzi rodzinnej – a bliscy takiej osoby mają prawo do zadośćuczynienia. EuCO w tego typu sprawie wywalczyło ponad 100 tys. złotych zadośćuczynienia matce, opiekującej się od 8 lat synem, który na skutek wypadku komunikacyjnego pozostaje w stanie wegetatywnym. Ten wyrok jest wielkim sukcesem Kancelarii Radców Prawnych EuCO i budzi nadzieję dla tysięcy rodzin, których bliscy ucierpieli w wypadkach i już nigdy nie powrócą do zdrowia. Po raz kolejny EUCO udowadnia, że dobro poszkodowanego i jego rodziny jest dobrem najwyższym i jesteśmy gotowi bronić go także przed Sądem

 

Według Komisji Nadzoru Finansowego wypłaty dla rodzin ciężko poszkodowanych osób kształtować się będą na poziomie 3,3 mld złotych.

Co do zasady okres przedawnienia dla dochodzenia tego rodzaju roszczeń wynosi lat 20.