ING PTE W EuCO

ING PTE W EuCO

5 stycznia 2011 r.

Informacja prasowa

ING PTE W EuCO

PIERWSZY ZNACZĄCY INWESTOR FINANSOWY W AKCJONARIACIE

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, że 3 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od ING PTE S.A. o przekroczeniu 5 proc. ogólnej liczby głosów w Spółce.

Aktualnie ING PTE posiada 410 tysięcy akcji, co stanowi 7,32 proc. kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 410 tys. głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i dają 7,32 proc. ogólnej liczby głosów.

Jestem bardzo zadowolony, że wśród akcjonariuszy tak szybko znalazł się tak znany inwestor finansowy. Jestem przekonany, że zaangażowanie ING PTE zachęci innych do traktowania akcji EuCO jako atrakcyjnej inwestycji długoterminowej”, powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Akcje EuCO zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 29 grudnia 2010 r.

 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań poinformował również o zakończeniu subskrypcji akcji. W Transzy Detalicznej zapisy złożyło 553 inwestorów (skala redukcji wyniosła 62,9 proc) a w Transzy Dużych Inwestorów – 31 podmiotów.

Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. została ustalona na 18 zł za akcję – to najwyższy, maksymalny poziom. Wartość całej oferty wyniosła 30,6 mln złotych brutto, w tym wartość nowej emisji – 10,8 mln złotych brutto.

 

 

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku.

 

W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach) oraz Kártalanítási Központ Kft (spółka działająca na Węgrzech).

 

Liczba klientów EuCO przekroczyła 40 tys. Spółka posiada ponad 11 tys. współpracowników w całym kraju oraz zatrudnia 70 pracowników w centrali.

Dodatkowych Informacji udziela:

 

Damian Kuraś, Kancelaria PR

Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03,

d.kuras@kancelariapr.pl