Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych.

Utworzono: 4 grudnia 2013r.

Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. poinformowało, że w dniu 4 grudnia 2013 r. otrzymało zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Pana Daniela Kubacha, że Spółka Kubach Inv. LtD zawarła transakcje dotyczące akcji Spółki.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”