Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych 3

Utworzono: 13 stycznia 2014r.

Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z osobą mającą dostęp do informacji poufnych

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. poinformowało, że w dniu 10 stycznia 2014 r. otrzymało zawiadomienie od Wiceprezes Jolanty Zendran o transakcjach dokonanych przez jej małżonka zawarła transakcje dotyczące akcji Spółki.

Z pełną treścią raportu można się zapoznać w zakładce: : „Relacje Inwestorskie”- „raporty” – „raporty bieżące”