Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

INFORMACJA O TRANSAKCJACH OSOBY MAJĄCEJ DOSTĘP DO INFORMACJI POUFNYCH

Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, że w dniu 28 lipca 2011 roku otrzymał na podstawie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż podmiot zależny – w rozumieniu art. 4 ust.15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, nabył akcje Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.