Gazeta Parkiet: EuCO atrakcyjnym wyborem dla inwestorów

Dziennikarze gazety Parkiet prześwietlili spółki notowane na GPW pod kątem wskaźnika cena/zysk (C/Z), będącego jednym z wskaźników atrakcyjności danej spółki przy budowaniu portfela inwestycyjnego. EuCO znalazło się w wąskiej grupie 8 najatrakcyjniejszych spółek wskazywanych przez wybranych analityków giełdowych i zarządzających funduszami.

Wskaźnik C/Z obliczany jest poprzez podzielenie bieżącej ceny akcji przez przypadający na jedną akcję zysk netto. Wskaźnik C/Z powinien być porównywany ze wskaźnikiem branżowym oraz wyznaczonym przez inne spółki lub do wskaźnika tej samej spółki z przeszłości. Niski jego poziom może sugerować, że inwestycje w dane akcje jest korzystna, ponieważ spółka osiąga spore zyski, przy relatywnie niskiej wycenie rynkowej.  

EuCO może pochwalić się wskaźnikiem C/Z na poziomie zaledwie 7,4 i jest to jeden z najatrakcyjniejszych wyników na rynku (średnia wartość dla spółek z indeksu WIG plasuje się na poziomie 13,7).

Zdaniem ekspertów, na korzyść firmy przemawia nie tylko sprawne zarządzanie, ale również fakt, że w odróżnieniu od niektórych rynkowych gigantów posiada potencjał do dalszego, dynamicznego rozwoju i poprawy wyników finansowych.

parkiet_2016_09_15_atrakcyjnie_wycenione_spolki_do_portf