EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. WYPŁACI DYWIDENDĘ – 50 PROCENT ZYSKU NETTO Z 2010 ROKU

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. WYPŁACI DYWIDENDĘ – 50 PROCENT ZYSKU NETTO Z 2010 ROKU

2 czerwca 2011 r.

 

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. WYPŁACI DYWIDENDĘ – 50 PROCENT ZYSKU NETTO Z 2010 ROKU

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) planuje wypłacić akcjonariuszom dywidendę – 50 procent zysku netto osiągniętego w 2010 roku.

Spółka chce przeznaczyć na dywidendę 2,66 mln złotych, czyli 0,47 złotych na każdą akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 1 sierpnia 2011 roku a dzień jej wypłaty – na 7 września 2011 roku.
O podziale zysku zdecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na 27 czerwca 2011 roku w Legnicy. Prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą WZA, czyli 11 czerwca 2011 roku.

„Jestem przekonany, że akcjonariuszy ucieszą nasze plany wypłaty dywidendy. W 2010 roku osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe, przekroczyliśmy nasze prognozy i dlatego możemy podzielić się zyskami. Także rekordowy I kwartał 2011 roku każe nam z dużym optymizmem patrzeć w przyszłość”, powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

W 2010 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EuCO wzrosły do rekordowego poziomu 24,02 mln złotych i były wyższe o 50,9 proc. niż w 2009 roku (15,92 mln złotych). Zysk netto wypracowany przez Grupę EuCO wyniósł 6,14 mln złotych – to wynik o prawie 40 proc. lepszy od osiągniętego w 2009 roku (4,39 mln złotych).

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku.
W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach) oraz Kártalanítási Központ Kft
(spółka działająca na Węgrzech).
Liczba klientów EuCO przekroczyła 40 tys. Spółka posiada ponad 12 tys. współpracowników w całym kraju
oraz zatrudnia 70 pracowników w centrali.

Dodatkowych informacji udziela:

Damian Kuraś, Kancelaria PR
Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03,

d.kuras@kancelariapr.pl