Europejskie Centrum Odszkodowań notuje rekordowe zyski i dynamicznie zwiększa skalę biznesu

Utworzono: 17 sierpnia 2015r.

Europejskie Centrum Odszkodowań notuje rekordowe zyski i dynamicznie zwiększa skalę biznesu.

Systematyczny wzrost wartości i liczby spraw o odszkodowania osobowe i majątkowe zgłaszanych do towarzystw ubezpieczeniowych przez Grupę EuCO w trybie sadowym i przedsądowym, miał wpływ na wypracowanie bardzo dobrych wyników Grupy w drugim kwartale i całym pierwszym półroczu 2015 roku.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w drugim kwartale 2015:

  • zysk netto wzrósł o 152% r/r do 6,5 mln zł – wynik netto w 2Q 2015 wyższy o 25% vs. wynik netto w 1Q 2015
  • zysk operacyjny wzrósł o 150% r/r do 7,1 mln zł
  • przychody ze sprzedaży wyniosły 24,1 mln zł 71% r/r
  • rentowność netto w 2Q 2015 wyniosła 27% vs. 18% w 2Q 2014

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EuCO w pierwszym półroczu 2015:

  • zysk netto wyniósł 11,7 mln zł ( 139% r/r) – w 1H 2015 Grupa wykonała 70% wyniku netto z całego 2014 r. (15,2 mln zł)
  • zysk operacyjny wyniósł 13,3 mln zł ( 146% r/r)
  • przychody ze sprzedaży wyniosły 44,7 mln zł ( 71% r/r)
  • rentowność netto w 1H 2015 wyniosła 26% vs. 19% w 1H 2014

Wzrost przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2015 roku wynika ze zwiększonej liczby prowadzonych przez EuCO spraw o odszkodowania związane z zadośćuczynieniem po śmierci bliskiej osoby uzyskiwane od towarzystw ubezpieczeniowych na drodze przedsądowej oraz rozwijającego się segmentu działalności EuCO zajmującej się cesjami wierzytelności.Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz monitoring kosztów przyczynił się do wzrostu zysku netto za pierwsze półrocze 2015 roku do rekordowego poziomu 11,7 mln zł, który w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrósł o 6,8 mln zł, czyli o 139%.