EuCO wypłaci 15 milionów dywidendy: 2,68 zł na akcję.