EuCO wyemituje obligacje do 50 mln zł

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) zdecydowało o emisji obligacji serii A na kwotę nie większą niż 50 mln zł. Pozyskane środki z emisji będą służyły finansowaniu dalszego rozwoju działalności Spółki.

Emisja obligacji obejmuje nie więcej niż 50 000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 000 zł każda obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50 000 000 zł. Obligacje będą oferowane w trybie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, poprzez kierowanie propozycji nabycia instrumentów do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, w trybie emisji niepublicznej. EuCO zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Dzień emisji obligacji wyznaczono na 12 kwietnia 2017 r. a dzień wykupu ma nastąpić 14 kwietnia 2020 roku. Obligacje nie są zabezpieczone.