EuCO wspiera artystów z fundacji Open Art Projects