EuCO wchodzi na rynek komunikacyjnych szkód majątkowych