EuCO walczy o wszystkie należne świadczenia!

Występując w roli pełnomocników naszych Klientów poszkodowanych w wypadkach, zawsze szczegółowo analizujemy ich sprawy i w porozumieniu z nimi występujemy o wszystkie należne im świadczenia. Czasami, kiedy w związku ze zmianami prawnymi i wzrostem naszego doświadczenia pojawiają się nowe możliwości, wracamy do spraw naszych Klientów sprzed lat i proponujemy im wystąpienie o kolejne świadczenia.

W styczniu 1997 r. 13 letni wówczas Łukasz S. uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu jako pasażer auta osobowego, w wyniku czego doznał poważnego urazu głowy, mózgu z encefalopatią, wieloodłamowego złamania kości czaszki.
Jego sprawa trafiła do Europejskiego Centrum Odszkodowań SA w 2006 r. W latach 2007-2008 r. uzyskaliśmy dla naszego Klienta 150 000 zł zadośćuczynienia.     

W związku z rozwojem rynku odszkodowań po 9 latach wróciliśmy do prowadzenia sprawy Pana Łukasza. Skompletowaliśmy dokumenty do roszczeń rentowych, zgłosiliśmy i uzyskaliśmy dla niego rentę na zwiększone potrzeby w kwocie miesięcznej ponad 900 zł do wypłaty oraz rentę z tytułu niemożności zarobkowania w kwocie 2,4 tys. zł miesięcznie. Obie renty zostały zgłoszone z wyrównaniem za 3 lata wstecz. Wypłaty z tego tytułu wyniosły zatem prawie 37 000 zł tytułem renty na zwiększone potrzeby oraz niemal 90 000 zł tytułem renty z powodu niemożności zarobkowania. Kolejnym naszym krokiem były negocjacje z Towarzystwem dotyczące kapitalizacji obu rent. Poszkodowany był zainteresowany zamianą świadczeń miesięcznych na jedną dużą wypłatę. W toku dalszych negocjacji uzyskaliśmy dla naszego Klienta kwotę kapitalizacji w wysokości 1,1 mln zł. W marcu 2019 r. odbyła się rozprawa sądowa odnośnie wyrażenia przez sąd zgody na kapitalizację rent. Sąd wyraził taką zgodę, ugoda kapitalizacji została podpisana. W chwili obecnej prowadzimy jeszcze czynności mające na celu uzyskanie dopłaty do zadośćuczynienia w drodze ugody.