EuCO walczy o wszystkie możliwe świadczenia!

W 2011 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, podczas którego Pani Halina doznała bardzo rozległych, wielonarządowych obrażeń ciała. Po zgłoszeniu przez nas roszczeń w imieniu Poszkodowanej ubezpieczyciel przyznał początkowo zadośćuczynienie w wysokości 100 000 zł oraz dokonał zwrotu zgłoszonych kosztów. Ustalono także rentę miesięczną z tytułu zwiększonych potrzeb.

W 2013 r. sprawa została przekazana do Kancelarii Radców Prawnych EuCO i na drodze postępowania sądowego uzyskaliśmy dla Pani Haliny dodatkowo 250 000 zł tytułem zadośćuczynienia, ponad 60 000 zł tytułem wyrównania renty na zwiększone potrzeby za 3 lata wstecz. Dodatkowo sąd w wyroku ustalił, iż Poszkodowanej przysługuje renta miesięczna z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości 1760 zł miesięcznie.

Po realizacji wyroku przystąpiliśmy do negocjacji w kierunku kapitalizacji roszczeń rentowych. Ostatecznie doszło do zawarcia ugody w tym zakresie na łączną kwotę 420 000 zł.

To nie koniec naszych działań, ponieważ w imieniu Pani Haliny walczymy także o przyznanie renty wyrównawczej z tytułu niezdolności do pracy.