EuCO potwierdza: mamy prawo do zadośćuczynienia za zakłócenie życia rodzinnego.