EuCO poprawia po konkurencji: zwiększyliśmy kwotę odszkodowania o ponad 100 000 pln!

Dziś otrzymaliśmy przemiły list od naszej Klientki z podziękowaniami za rzetelną obsługę jej sprawy.

Nasza Klientka miała wypadek w 2004 roku. Jej szkoda była likwidowana przez kilku pełnomocników, a w wyniku ich działań ubezpieczyciel wypłacił na rzecz poszkodowanej odszkodowanie w łącznej wysokości 80 000 zł.

W 2016 roku Pani Anna zgłosiła się po pomoc do EuCO. Po 12 latach od wypadku, w wyniku działań naszych specjalistów Poszkodowana otrzymała dopłatę w łącznej kwocie 106.379,82 zł! Do tego uzyskaliśmy dla Pani Anny rentę na zwiększone potrzeby, płatną kwartalnie w kwocie ponad 4200 zł!

podziekowania-anna-czajka