EuCO pomaga w uzyskaniu rekompensat dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.

Jeśli jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność powstała po 18 roku życia i otrzymujesz zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł możesz ubiegać się o dodatkowe świadczenie. Nieważne jest przy tym, czy niepełnosprawność powstała w wyniku wypadku komunikacyjnego czy też z innych przyczyn np. udaru, powikłań po przebytej chorobie, nieszczęśliwego wypadku za który nikt nie ponosi odpowiedzialności. Planujemy uzyskać kwotę około 30.000 zł dla każdego opiekuna jako odszkodowanie za tzw. delikt legislacyjny.

 

Jeżeli ten problem dotyczy także Ciebie skontaktuj się z nami.

Dokonamy bezpłatnej analizy i pomożemy w uzyskaniu należnej rekompensaty.