EuCO pomaga w uzyskaniu rekompensat dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.