EuCO oddaje pracownikom „Dwie godziny dla rodziny”.