EuCO lubi pomagać!

Jak powiedział Martin Luther King Jr.: „Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?”

Kierujemy się tą myślą nie tylko w codziennej pracy na rzecz osób Poszkodowanych w wypadkach ale także podejmując liczne działania charytatywne i pomocowe.

Dlatego kolejny raz z wielką ochotą wzięliśmy udział we wspaniałej inicjatywie jaką jest Szlachetna PACZKA, w którą zaangażowaliśmy się nie tylko jako Firma ale również indywidualnie. Także wielu naszych Agentów – indywidualnie oraz jako członkowie konkretnych struktur – zorganizowało pomoc dla kolejnych potrzebujących rodzin.

Mówimy Wam o tym ponieważ uważamy, że szczególnie w czasie Świąt Bożego Narodzenia powinniśmy umieć dzielić się nie tylko życzeniami ale także owocami naszej pracy – z tymi, którzy z różnych powodów potrzebują wsparcia i pomocy. Dzięki takim inicjatywom jak Szlachetna Paczka każdy z nas może wziąć udział we wspaniałym dziele pomocy, w takim stopniu na jaki może sobie pozwolić. Chcemy dawać przykład i zapraszać do niesienia pomocy potrzebującym wszystkich, do których dotrzemy.