EuCO fundatorem nagród w Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa