EuCO dzieli się zyskiem, 15 milionów zł. trafi do akcjonariuszy.

902265-pieniadze-657-323

Utworzono: 21 maja 2015r.

EuCO dzieli się zyskiem, 15 milionów zł. trafi do akcjonariuszy.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2015 r., Rada Nadzorcza podjęła decyzję w sprawie pozytywnego zaakceptowania wniosku kierowanego do Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącego wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 15 008 000 zł (piętnaście milionów osiem tysięcy złotych 00/100), to jest 2,68 zł (dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy) brutto na jedną akcję.

Ustalono, że dniem ustalenia prawa do dywidendy rekomendowany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dzień 21 sierpnia 2015 r., zaś dniem wypłaty dywidendy 4 września 2015 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 maja 2015 r. dokonano także wyboru Zarządu Spółki Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. na nową kadencję.

902265-pieniadze-657-323
Pełna treść raportów:
http://tiny.pl/gqxcl