EuCO dokonało wyboru podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. DOKONAŁO WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 13.06.2011 r. zgodnie z par.24 pkt 2 lit. G Statutu Spółki podjęła uchwałę na podstawie, której dokonano wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok finansowy 2011. Podmiotem tym została firma ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115. Spółka korzystała wcześniej z usług doradczych z zakresu MSR/ MSSF wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.