EuCO dokonało wyboru podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych