Ekspert EuCO o konieczności występowania na drogę sądową przeciwko ubezpieczycielom.

W dzisiejszym wydaniu Gazety Ubezpieczeniowej czytamy, iż Towarzystwa Ubezpieczeniowe często zaniżają wypłaty z polis komunikacyjnych. Joanna Smereczańska-Smulczyk, ekspert z Kancelarii Radców Prawnych Europejskiego Centrum Odszkodowań podkreśla, iż dopiero wystąpienie poszkodowanych i ich pełnomocników na drogę sądową pozwala na pełne zaspokojenie roszczeń.

Ponad 90 proc. spraw, w których pozwanym był ubezpieczyciel, zakończyło się wygraną klienta towarzystwa. W 32,5 proc. przypadków sądy uwzględniły roszczenia w całości, a w 60,2 proc. w części – wynika z opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (IWS).

W sprawach, w których powództwo zostało uznane częściowo, klienci towarzystw uzyskali prawie 75 proc. wnioskowanej kwoty. To oznacza, że sądy uznawały za uzasadnioną większą część roszczeń klientów.

Ubezpieczyciele nie chcą komentować danych IWS.

Czytaj więcej: http://bit.ly/2nKvuNk