Dziennik Parkiet: Europejskie Centrum Odszkodowań osiąga wysokie zyski dzięki modelowi biznesowemu.

PARKIET2

Utworzono: 2 maja 2015r.

Dziennik Parkiet: Europejskie Centrum Odszkodowań osiąga wysokie zyski dzięki modelowi biznesowemu.

W Dzienniku Parkiet nr 92/5721, eksperci tłumaczą wpływ wskaźnika ROE (wskaźnik rentowność kapitału własnego) na ocenę atrakcyjności inwestycji w daną spółkę. „Bardzo wysokie wskaźniki ROE, rzędu 20-30% uznaje się za bardzo atrakcyjne z punktu widzenia akcjonariuszy. Takim
wysokim wskaźnikiem mogą pochwalić się jedynie firmy szybko rozwijające się” czytamy.

Eksperci wskazują, że jednym z czynników pozwalających osiągnąć taki efekt jest dający przewagę model biznesowy, jak np. w przypadku
Europejskiego Centrum Odszkodowań.

PARKIET2Polecamy lekturę całego artykułu w Dzienniku Parkiet: nr 92/5721, strona 10