Dyrektor Kancelarii Radców Prawnych EuCO w rozmowie z Pulsem Biznesu

Utworzono: 5 listopada 2015r.

Dyrektor Kancelarii Radców Prawnych EuCO w rozmowie z Pulsem Biznesu

W artykule pt „Śmierć niejedną ma cenę”, opublikowanym na łamach najnowszego wydania ‘Pulsu Biznesu’, możemy przeczytać o znacznych rozbieżnościach w orzecznictwie sądowym, dotyczących kwot wypłacanych tytułem zadośćuczynienia za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby bliskiej. Jak się okazuje, największe sumy trafiają do poszkodowanych we wschodniej części kraju, najmniejsze zaś – w Wielkopolsce.

Brak standaryzacji orzecznictwa w tej kwestii, sprawia że niezwykle trudne jest oszacowanie wysokości sprawiedliwego zadośćuczynienia za śmierć czy uszczerbek na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym. Mimo to, mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii Radców Prawnych EuCO jest przeciwna utworzeniu systemu, który w automatyczny sposób wyliczałby wysokość świadczenia w oparciu o narzucone parametry. Zdaniem pani mecenas, takie rozwiązanie byłoby niesprawiedliwe, ponieważ każda sprawa tego typu powinna być rozpatrywana w sposób indywidualny. Zaznacza również, że wszystkie decyzje sądów dotyczące szkód osobowych są publikowane, dzięki czemu zarówno sędziowie jak i pełnomocnicy poszkodowanych mogą się z nimi zapoznać, aby sprawdzić jak w danej chwili kształtuje się orzecznictwo.

Więcej w: ‘Puls Biznesu’, nr 214 /4476/, strona 4