Doskonałe wyniki GK EuCO po III kwartale 2017 r! 30% wzrost przychodów!

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO), lider rynku odszkodowań w Europie Środkowo – Wschodniej, opublikowało sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 roku. 

W tym okresie  przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej EuCO wzrosły o ponad 30 procent i wyniosły 25,2 mln zł. O prawie 13 procent wzrosła EBITDA, która osiągnęła poziom 6,76 mln zł. Towarzyszył temu dynamiczny rozwój spółki rumuńskiej i EuCOcar S.A.

 „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników III kwartału. Wszystkie projekty EuCO to system naczyń połączonych. Nasze produkty zarówno te, które już z sukcesem rozwinęliśmy, jak i te, które dopiero rozwijamy tworzą strukturę pozwalającą patrzeć na Grupę EuCO globalnie i z optymizmem. Cieszą nas bardzo dobre wyniki rumuńskiej spółki i dynamiczny rozwój EuCOcar – oba projekty powinny mieć duży wpływ na dynamikę wyników finansowych Grupy EuCO w przyszłości”, powiedział Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej EuCO S.A. 

Czytaj więcej: http://bit.ly/2hNnxn5