Dodatkowe 52 tys. zł. i zmniejszenie przyczynienia w sprawie Pani Żanety.

dopłtata do odszkodowania

W czerwcu 2017 r. Pani Żaneta była uczestniczką wypadku komunikacyjnego, jako pasażer pojazdu sprawcy. Kierujący samochodem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. W następstwie zdarzenia Poszkodowana doznała urazów, które skutkowały w ocenie orzecznika EuCO uszczerbkiem na poziomie 37%. Poszkodowana przez długi czas była wyłączona z prawidłowego funkcjonowania, przebywała na zwolnieniu chorobowym, co nie pozwoliło Jej zarobkować. EuCO zajmowało się sprawą Pani Żanety od początku.

Główną przeszkodą w uzyskaniu adekwatnych świadczeń było początkowo uznane przez Towarzystwo przyczynienie. Jako, że zgodnie z ustaleniami w sprawie karnej Poszkodowana poruszała się bez pasów (co Klientka potwierdziła), a jej dwie koleżanki, które również brały udział w zdarzeniu (ale miały zapięte pasy), nie doznały praktycznie żadnych poważnych obrażeń, w ocenie Towarzystwa zasadnym było uznanie przyczynienia na poziomie 70%.

Do kwietnia 2019 r. łączna suma uznanych w sprawie świadczeń wyniosła niemal 115 tys. zł, co po pomniejszeniu o przyczynienie w wysokości 70% dało kwotę wypłaty ok. 34 tys. zł.

Jako, że w tym roku stan Poszkodowanej poprawił się, a Pani Żaneta powróciła do prawidłowego funkcjonowania, podjęła pracę i wyraziła gotowość do zakończenia sprawy, podjęte zostały rozmowy z Towarzystwem na ten temat.

Dzięki podjętym działaniom wynegocjowaliśmy ugodę na poziomie 145 tys. zł z jednoczesnym zmniejszeniem przyczynienia z 70% do 40%, co w efekcie dało Klientce dodatkowe 52 tys. zł.. W sumie, zamiast proponowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe 34 tys. zł, Pani Żaneta otrzymała 87 tys.zł.

Decyzja o podpisaniu ugody zapadła za zgodą Klientki, po konsultacji z Radcami Prawnymi EuCO. W ocenie Radców Prawnych EuCO ugoda na wynegocjowanym poziomie jest korzystna biorąc pod uwagę całokształt okoliczności sprawy, aktualny stan Poszkodowanej oraz orzecznictwo sądów.