Departament Szkód Rzeczowych EuCO wygrał wycieczkę do Rzymu!