Debiut Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. na GPW 29 grudnia 2010

DEBIUT EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. NA GPW 29 GRUDNIA 2010

27 grudnia 2010 r.

Informacja prasowa


Debiut Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. na GPW 29 grudnia 2010

 

29 grudnia 2010 roku, na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zadebiutuje Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. – wiodąca w Polsce i w Czechach firma odszkodowawcza. EuCO będzie 400. Spółką notowaną na GPW.

 

Na giełdzie notowanych będzie 1,1 mln akcji serii A (sprzedanych przez Wprowadzających) oraz 600 tys. Praw Do Akcji serii B (nowa emisja).

W Transzy Dużych Inwestorów Spółka i Wprowadzający oferowali 1,4 mln akcji, zaś w Transzy Detalicznej – 300 tys. akcji.

Cena emisyjna i cena sprzedaży akcji Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. została ustalona na 18 zł za akcję – to najwyższy, maksymalny poziom (przedział cenowy kształtował się od 14 do 18 złotych).

Wartość całej oferty wyniosła 30,6 mln złotych brutto, w tym wartość nowej emisji – 10,8 mln złotych brutto.

 

Strategia rozwoju Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. zakłada:

  • utworzenie i dokapitalizowanie spółki kapitałowej na terenie Słowacji oraz dokapitalizowanie spółki kapitałowej na terenie Węgier,
  • dokapitalizowanie Kancelarii Radców Prawnych EuCO,
  • nabycie pakietów spraw od firm konkurencyjnych,
  • dokapitalizowanie EvCO, spółki zależnej, działającej na terenie Czech.

 

 

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. (EuCO) jest wiodącą w Polsce i w Czechach firmą odszkodowawczą. Działalność Grupy Kapitałowej EuCO obejmuje głównie dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania oraz innych świadczeń wynikających ze szkody (np. renta, zadośćuczynienie). Na rynku działa od 2004 roku.

W skład Grupy Kapitałowej EuCO wchodzą: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. jako podmiot dominujący, Kancelaria Radców Prawnych EuCO Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka Komandytowa, Evropské Centrum Odškodného s.r.o. (spółka działająca w Czechach) oraz Kártalanítási Központ Kft (spółka działająca na Węgrzech). Liczba klientów EuCO przekroczyła 40 tys. Spółka posiada ponad 11 tys. współpracowników w całym kraju oraz zatrudnia
70 pracowników w centrali.

 

Dodatkowych Informacji udziela:

 

Damian Kuraś, Kancelaria PR
Tel. +4822 869 77 84, +48 518 93 01 03,
d.kuras@kancelariapr.pl