członek Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

SEG

EUCO CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA EMITENTÓW GIEŁDOWYCH 

21 marca 2011 Zarząd SEG podjął Uchwałę o przyjęciu Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.
w poczet swoich członków.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych działa od roku 1993 i skupia obecnie ponad 250 Spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect.

Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe, a także formułuje propozycje zmian regulacji prawnych, zwiększające atrakcyjność giełdy, jako miejsca pozyskiwania kapitału dla podmiotów gospodarczych. Będąc organizacją ekspercką, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej. Działa na rzecz integracji środowiska emitentów papierów wartościowych, organizując szkolenia i seminaria.

SEG jest członkiem organizacji EuropeanIssuers (wcześniej: Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Notowanych – EALIC), a także Porozumienia dla Rozwoju Polskiego Rynku Kapitałowego oraz Rady Rynku Kapitałowego przy Ministerstwie Finansów.

SEG