Czat inwestorski z Prezesem EuCO S.A. Panem Krzysztofem Lewandowskim.

1a

Utworzono: 27 maja 2015r.

Czat inwestorski z Prezesem EuCO S.A. Panem Krzysztofem Lewandowskim.

2 czerwca o godz. 11:00 zapraszamy na czat inwestorski z Prezesem Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. Panem Krzysztofem Lewandowskim. Czat odbędzie się pod adresem: http://tiny.pl/gqt6q

1a

Przypominamy, że zysk netto Spółki za I kwartał wyniósł 5,2 mln zł i był aż o 125 % wyższy niż w analogicznym okresie 2014 r., a przychody wyniosły 20,6 mln zł i były aż o 70 % wyższe niż przed rokiem. Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2014 dla w kwocie 15 008 000 zł (2,68 zł brutto na jedną akcję) przewidywana jest na 4 września 2015 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a dniem ustalenia prawa do dywidendy rekomendowanym Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dzień 21 sierpnia 2015 r.