Kontakt

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. RELACJE INWESTORSKIE
ADRES:
ul. Św. M. Kolbe 18
59-220 Legnica
Dolnośląskie
Polska
mail: biuro@euco.pl
tel: +48 76 723 98 00
fax: +48 76 723 98 50
Michał Karewicz
mail: m.karewicz@euco.pl
Kapitał zakładowy Firmy wynosi 560.000 zł
wpłacony w całości w gotówce.
Regon: 391073970 NIP: 691-228-47-86
KRS: 0000359831
PUBLIC RELATIONS
Kancelaria PR
tel. +48 22 869 77 84
fax. +48 22 869 77 88
Damian Kuraś
GSM: +48 518 930 103
mail: d.kuras@kancelariapr.pl
Przemysław Śmiałkowski
GSM: +48 518 930 104
mail: p.smialkowski@kancelariapr.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Adam Myziak
mail: dpo@euco.pl
 

 

Grupa kapitałowa EuCO   Nasi specjaliści