Raporty bieżące – rok 2013

26/06/2013

Raport bieżący nr 10/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2013 Data sporządzenia 2013-06-25 Raport bieżący nr 10/2013 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym […]
26/06/2013

Raport bieżący nr 09/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 09/2013 Data sporządzenia 2013-06-12 Raport bieżący nr 9/2013 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Zmniejszenie udziału poniżej 5% Art. 70 pkt. 1 […]
28/05/2013

Raport bieżący nr 08/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 08/2013   Data sporządzenia 2012-05-27 Raport bieżący nr 8/2013 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Powołanie Zarządu EuCO na kolejną kadencję   […]
28/05/2013

Raport bieżący nr 07/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 07/2013   Data sporządzenia 2013-05-27 Raport bieżący nr 7/2013 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 25.06.2013r.   […]
28/05/2013

Raport bieżący nr 06/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 06/2013   Data sporządzenia 2013-05-27 Raport bieżący nr 6/2013 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Centrum […]
28/05/2013

Raport bieżący nr 05/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 05/2013   Data sporządzenia 2012-05-27 Raport bieżący nr 5/2013 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Poparcie Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy […]
24/04/2013

Raport bieżący nr 04/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 04/2013   Data sporządzenia 2013-04-23 Raport bieżący nr 4/2013 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A.   Temat: Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla […]
12/04/2013

Raport bieżący nr 03/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 03/2013 Data sporządzenia 2013-04-02 Raport bieżący nr 03/2013 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. […]
12/04/2013

Raport bieżący nr 02/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 02/2013 Data sporządzenia 2013-01-28 Raport bieżący nr 2/2012 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych TREŚĆ RAPORTU […]
12/04/2013

Raport bieżący nr 01/2013

RAPORT BIEŻĄCY NR 01/2013   Data sporządzenia 2013-01-17 Raport bieżący nr 1/2013 Skrócona nazwa emitenta EuCO S.A. Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku  TREŚĆ […]