Pomagamy poszkodowanym już od 12 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Aktualności

06.52017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej EuCO.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 05.06.2017 r., w związku z dokonanym wyborem w drodze kooptacji przez Radę Nadzorczą uchwałą zatwierdziło powołanie Członka Rady Nadzorczej Pana Lucjana Chreściaka.   Pan Lucjan […]

06.52017

EuCO wypłaci 1,33 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 05 czerwca 2017 r., uchwałą postanowiło, że jednostkowy zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 20.062.573,10 PLN słownie (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt dwa tysiące […]

06.12017

EuCO ponownie wśród Turbin Polskiej Gospodarki!

W cyklicznym projekcie Biznes Raportu „Gazety Finansowej” opublikowana została lista 150 spółek, które zakwalifikowano (na postawie wielkości przychodów, odrzucając kryterium zatrudnienia) do grupy małych i średnich. Lista została uszeregowana według wielkości i dynamiki przychodów w 2017 r. Europejskie Centrum Odszkodowań […]

05.262017

EuCO wyróżnione przez Hotel Cubus nagrodą TOP Kontrahent

Europejskie Centrum Odszkodowań zostało wyróżnione przez Cubus Hotel Legnica nagrodą TOP Kontrahent. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie!