Pomagamy poszkodowanym już od 15 lat!

Zawsze po Twojej stronie

Aktualności - Inwestorskie

05.282019

Wyniki finansowe EuCO za I kw 2019 opublikowane

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań informuje, iż Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EuCO za I kwartał 2019r. zostało opublikowane pod linkiem: http://bit.ly/2wuV5O5….

05.132019

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2019 roku

Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 c…

05.92019

Lca.pl pisze o naszych sukcesach!

Portal Lca.pl pisze o osiągnięciach Europejskiego Centrum Odszkodowań SA:

– na koniec 2018 roku GK EuCO prowadziła 18,1 tys. spraw o łącznej wartości sięgającej 720 mln zł
– wzrost wartości spraw prowadzonych w Rumunii o 50%

05.72019

Fundusz MEDIA VENTURE CAPITAL FIZAN inwestuje w akcje EuCO

W dniu 30 kwietnia 2019 r. MEDIA VENTURE CAPITAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, powiadomił, iż nabył 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Przed dokonaniem transakcji …