Czy należy mi się odszkodowanie, jeżeli sprawca nie miał polisy OC?